INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

Rumia, dn. 31 lipca 2017.r

 W zawiązku z realizacją projektu "Samouczące się algorytmy komunikacji i sprzedaży w Internecie” w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 — 2020, firma "KORPORACJA HANDLOWO-USŁUGOWA - KELBAN - DANIEL KĘDZIERSKI" zaprasza do składania ofert na realizację prac badawczo-rozwojowych w ramach ww. projektu.   TERMIN SKŁADANIA OFERT od 31.07.2017r. do 07.08.2017 r. W załączeniu pełny tekst zapytania ofertowego i załączniki.