Regulamin sklepu Kelban.pl

§ 1 Warunki ogólne
 • 1. Sprzedającym jest KELBAN z sp. zo.o. siedzibą w Gdyni przy ul. Kcyńskiej 27,  NIP: 9581693712  Regon: 3807535354, nazywana dalej www.kelban.pl lub sklepem internetowym.
 • 2. Sklep internetowy kelban.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę www.kelban.pl .
 • 2. Kupującym może być:
  • A.osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski albo
  • B.osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski.

Na górę

§ 2 Oferta
 • 1. Sklep internetowy www.kelban.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet pod adresem internetowym: http://kelban.pl. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż opon nowych i regenerowanych oraz felg stalowych i aluminiowych, głośników, wzmacniaczy,akcesori samochodowych, usług motoryzacyjnych. Wykaz asortymentu wraz z cenami jednostkowymi znajduje się na stronie internetowej sklepu. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 05.04.2004r. nr 54, poz. 535).
 • 2. Przedstawienie towaru lub usługi za pośrednictwem witryny internetowej www.kelban.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne jedynie ze złożeniem oferty kupna towaru lub zlecenia wykonania usługi. Dostępność produktów i stany magazynowe potwierdzamy po zamówieniu produktu.
 • 3. Wszystkie towary stanowiące przedmiot sprzedaży przez sklep internetowy są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.
 • 4. Dowodem zakupu w sklepie www.kelban.pl jest faktura VAT, która może być wystawiona na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub na osobę prawną, na podstawie danych wpisanych w formularzu zamówienia.
 • 5. Towar oferowany po cenie obniżonej, tj. w promocji, z upustem lub w ofercie z wyprzedaży, jest dostępny w ograniczonej ilości. W wypadku złożenia zamówienia towaru po cenie obniżonej, w przypadku wyczerpania zasobów przedmiotów objętych promocją, upustem lub wyprzedażą, Sprzedający przedstawia drogą mailową aktualną ofertę dotyczącą danego towaru.
 • 6. Sprzedający informuje, iż zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7: 1997 Ogumienie: pakowanie, przechowywanie i transport; opona, która ma mniej niż trzy lata, jest towarem pełnowartościowym, a tym samym podlega pełnej gwarancji. Co do zasady sklep internetowy oferuje towar młodszy niż 24 miesiące. Na prośbę Kupującego, Sprzedający dostarcza – w miarę możliwości – towar z datą produkcji z roku bieżącego.

Na górę

§ 3 Zamówienie
 • 1. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej kelban.pl składane są przez 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni tygodnia.
 • 2. Strony zawierają umowę sprzedaży towaru z chwila potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu internetowego.
 • 3. Przy złożeniu zamówienia od Kupującego wymagane jest podanie adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu kontaktowego. W przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na podanie błędnego numeru telefonu lub nieprawidłowy adres e-mail zamówienie zostanie anulowane.
 • 4. Sklep internetowy informuje Klienta w przypadku braku konkretnie oznaczonego towaru. Jednocześnie Sklep internetowy informuje Klienta o proponowanym terminie dostawy produktu.
 • 5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.

Na górę

§ 4 Płatność
 • 1. Kupujący dokonuje płatności poprzez przelew/wpłatę środków pieniężnych na rachunek wskazany przez Sprzedającego lub za pobraniem, kartą kredytowa, przelewem,
 • 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 • 3. Przy wyborze płatności poprzez przelew na rachunek bankowy Kupujący zobowiązany jest do dokonania wpłaty w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej sklepu. W treści przelewu należy podać numer zamówienia.
 • 4. Sprzedający zastrzega możliwość wymogu wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny lub też przedpłaty w wypadku zamówienia towarów mało popularnych lub sprowadzanych przez sklep internetowy na indywidualne zamówienie Klienta.
 • 4. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wydłużenia dostaw towaru do Klienta w okresach od marca do kwietnia oraz od października do grudnia każdego roku kalendarzowego, z uwagi na sezonowe zwiększenie popytu.

Na górę

§ 5 Dostawa towaru
 • 1. Sprzedający dostarcza towar za pośrednictwem firmy kurierskiej OPEK.
 • 2. Zamówiony towar dostarczany jest w przeciągu od 1 dnia do 4 dni roboczych: - w przypadku wpłaty na rachunek bankowy od dnia zaksięgowania przelewu na rachunku Sprzedającego, - w przypadku płatności za pobraniem od dnia złożenia zamówienia.
 • 3. W sytuacji gdy zamówiony towar jest aktualnie niedostępny w magazynie, Sprzedający poinformuje Kupującego o przedłużonym terminie dostawy.
 • 4. Kupujący otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o numerze przesyłki niezwłocznie po nadaniu przesyłki.
 • 5. Dostawy realizowane są od poniedziałku do piątku.
 • 6. Jeżeli kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem dostawy powinien zostawić awizo.
 • 7. List przewozowy zawiera numer telefonu kontaktowego podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia, Kurier nie ma jednakże obowiązku kontaktu telefonicznego przy pierwszej próbie doręczenia przesyłki.
 • 8. Kupujący przy odbiorze towaru jest obowiązany do sprawdzenia czy towar nie budzi zastrzeżeń.
 • 9. Kupujący w przypadku stwierdzenia wadliwości towaru powinien spisać protokół szkody wraz z Kurierem. Protokół powinien zawierać datę i dokładną godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. W przypadku, gdy wada zostanie stwierdzona po odjeździe Kuriera, Kupujący powinien skontaktować się z firmą kurierską i zażądać przyjazdu Kuriera celem spisania protokołu. Protokół szkody powinien być niezwłocznie przesłany do Sprzedajacego.
 • 10. Reklamacje w firmie kurierskiej mogą być zgłaszane w przeciągu 5 dni od daty doręczenia przesyłki. Reklamacje związane z uszkodzeniem towaru zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • 11. Wymiana towaru lub zwrot płatności następują wyłącznie na podstawie poprawnie spisanego protokołu szkody.
 • 12.Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia towaru.
 • 13. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący.

Na górę

§ 6 Dokumenty zakupu
 • 1. Podstawę gwarancji stanowi faktura VAT.
 • 2. Wartość brutto faktury VAT to cena zakupionego produktu wraz z kosztami przesyłki.
 • 3. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Na górę

§ 7 Gwarancja i reklamacje
 • 1. Oferowany przez Sprzedającego towar jest fabrycznie nowy.
 • 2. Sprzedający do każdej transakcji wystawia fakturę VAT.
 • 3. Podstawą reklamacji jest faktura VAT lub paragon.
 • 4. Towar oferowany przez Sprzedającego posiada gwarancję producenta. Reklamacje dotyczące wad towaru rozpatrywane są według zasad zawartych w gwarancji producenta.
 • 5. Kupujący zgłaszający reklamację na zakupiony w sklepie towar, wyraża zgodę na pokrycie kosztów przesyłki w wysokości 60 zł (przy wysyłce 1-4 opon; za każde kolejne 1-4 sztuki opon należy dopłacić dalsze 60 zł) w przypadku, gdy:
  • A. reklamacja nie zostanie uznana lub uznana częściowo (np. z 4 reklamowanych opon reklamacja zostaje uznana co do dwóch)
  • B. zostanie stwierdzona wada powstała w wyniku niepoprawnego użytkowania wyrobu (np. wybrzuszenia na oponie powstałe w wyniku najechania na wyrwę w jezdni lub krawężnik).
 • 6. Gwarancją objęte są wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w oponach - wady wykonawstwa, materiałowe, konstrukcyjne, które ujawnią się w czasie użytkowania wyrobu w okresie trwania gwarancji.
 • 7. Zgodnie z art.7 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni składając na piśmie stosowne oświadczenie. Towar powinien być odesłany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia.
 • 8.Odstąpienie Kupującego od umowy jest wiążące jedynie w sytuacji gdy zakupione opony nie były używane (nie montowane). Jeżeli przyczyna zwrotu towaru nie wynika z uchybień Sprzedającego, koszty wysyłki zwrotnej pokrywa osoba zwracająca towar. Sprzedający ma obowiązek zwrócić cenę produktu.
 • 9. Zwrot wpłaconej ceny towaru następuję w ciągu 14 dni kalendarzowych na rachunek bankowy Kupującgo.
 • 10. Nieodebranie przesyłki przez Kupującego jest traktowane jako odstąpienie od umowy. W takim wypadku Kupujący ma obowiązek pokryć koszty wysyłki w obie strony zgodnie z poniższym cennikiem: OPEK
  • 1 paczka 25,00 brutto
  • 2 paczki 50,00 brutto
  • 3 paczki 75,00 brutto
  • 4 paczki 100,00 brutto każda następna paczka 25,00 brutto
 • 11. Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji z tytułu wad towaru na warunkach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

Na górę

§ 8 Ochrona danych osobowych
 • 1. Sklep internetowy www.kelban.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupujących zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r., nr101, poz. 926 ze zm.
 • 2. Kupujący, na swe wyraźne żądanie, ma możliwość do wglądu, poprawienia oraz usunięcia swoich danych osobowych.
 • 3. Kupujący oświadcza, że dane osobowe są niezbędne do wystawienia dokumentów księgowych, tj. faktury VAT oraz związanych z wysyłką zakupionych produktów, tj. dokumentów nadawczych przesyłki.
 • 4. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy a także w celu przekazywania informacji o nowych produktach, akcjach promocyjnych lub dla celów badania satysfakcji Kupującego. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Na górę

§ 9 Postanowienia końcowe
 • 8.1. Wszystkie znajdujące się w sklepie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.
 • 8.2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu sklepu internetowego www.kelban.pl

Na górę

§ 10 Polityka Cookies
 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Kelban Sp. z o.o. Gdynia 81-005 ul. Kcyńska 27 NIP: 9581693712  Regon: 380753535, nazywana dalej www.kelban.pl lub sklepem internetowym.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Na górę

"Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Kelban Sp. z o.o. Gdynia 81-005 ul. Kcyńska 27 NIP: 9581693712  Regon: 380753535 tel: 513 45 45 45 e-mail: opony@kelban.pl
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić."